Spridningsevent

Under projektets gång kommer flera workshopar att äga rum för att öka CS.Tours synlighet och hållbarhet samt för att sprida dess produkter och resultat. Mer specifikt kommer fyra Regionala Event att genomföras i partnerländerna (Storbritannien, Cypern, Sverige och Spanien), alla med samma mål: att främja resultatens överförbarhet till andra områden och andra målgrupper.

Vid projektets slut kommer en avslutande konferens att äga rum i Grekland. Den syftar till att skapa kännedom hos allmänheten om de aktiviteter och resultat som åstadkommits under projektets genomförande. Konferensen kommer att fokusera på deltagarna för att förstå vikten av att utveckla och anamma färdigheter inom social och kulturell medvetenhet inom turismsektorn.

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.